Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Φύσηξ’, αέρα, φύσηξε, φύσα, βοριά μου, φύσα

Φύσηξ’, αέρα, φύσηξε, φύσα, βοριά μου, φύσα,
να φέρεις τα μηνύματα τα θλιβερά στην Κρήτη,
να πεις πως εσκοτώθηκε προχθές ο Μαναρώλης
στην Ήπειρο, στον πόλεμο, όξω απ’ την Ερσέκα,
στη μάχη απού έκανε με τσι σκυλαρβανίτες.
Κρίμας τον τέτοιο τσελεπή, κρίμας το παλικάρι,
κρίμας την τόση λεβεντιά.
Σχόλια και επεξηγήσεις:

Τραγούδι για το Νικόλαο Εμμ. Μαναρώλη (1885-1912), οπλαρχηγό Α’ Τάξεως από τους Λάκκους. Δεκαοχτάχρονος πήρε μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα και στη συνέχεια στον Ηπειρωτικό, όπου και σκοτώθηκε σε μάχη στην Β. Ηπείρου στις 20-4-1914.

  • Ερσέκα, η: [Ersekë] Πόλη της σημερινής νότιας Αλβανίας, κοντά στα κοινά όρια των νομών Καστοριάς και Γρεβενών.
  • τσελεπής και τσελεμπής: [τουρκικό celebi]ευπρεπής στο ντύσιμο, άρχοντας, ευγενής, κύριος.

Το ριζίτικο τραγουδιέται με δικό του σκοπό (ιδιόμελο).