Στα διαβατάρικα πουλιά το μήνυμα θα δώσω

Στα διαβατάρικα πουλιά το μήνυμα θα δώσω
να πάνε εις τον Ομαλό να βρουν τσι καπετάνιους,
να βρούνε τον Πρωτόπαπα, το Δράκο ‘που τσι Λάκκους,
τσι βίγλες ν’ αρματώσουνε γιατ’ η Τουρκιά προβαίρνει.

Σχόλια και επεξηγήσεις:

  • Ομαλός, ο: Το γνωστό οροπέδιο του Νομού Χανίων, απ’ όπου και η είσοδος στο φαράγγι της Σαμαριάς.
  • βίγλα, η: σκοπιά, φυλάκιο σε δεσπόζουσα θέση.
  • προβαί(ρ)νω: προβάλλω, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι.

Το ριζίτικο τραγουδιέται με δικό του σκοπό (ιδιόμελο).