Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Φωνητικό Αλφάβητο

Το φωνητικό αλφάβητο

Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν η επικοινωνία ή η κατανόηση είναι κακής ποιότητας, όπως όταν υπάρχει θόρυβος ή παράσιτα, χρησιμοποιείται το φωνητικό αλφάβητο προκειμένου να γίνουν αντιληπτές με απόλυτη ακρίβεια οι λέξεις.

Η δομή και η λογική του φωνητικού αλφαβήτου, τόσο του ελληνικού όσο και του λατινικού, είναι απλή: σε κάθε γράμμα του αλφαβήτου αντιστοιχίζεται μια λέξη που αρχίζει με το ίδιο γράμμα.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίος κώδικας και κάθε Υπηρεσία χρησιμοποιεί το δικό της φωνητικό αλφάβητο. Έτσι, το Εμπορικό Ναυτικό (Ε.Ν.) και οι Ραδιοερασιτέχνες (ΡΕ) χρησιμοποιούν διαφορετικό φωνητικό αλφάβητο από αυτό του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.), του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Στο Λατινικό Αλφάβητο, τα έντονα γράμματα στη στήλη “Προφορά” δείχνουν ότι η συλλαβή αυτή τονίζεται.

ΛΑΤΙΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Σ.Ξ., Π.Ν., ΕΛ.ΑΣ.

Ε.Ν., ΡΕ

Α

ALFA

AL FAH

Α

ΑΣΤΗΡ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Β

BRAVO

BRAH VOH

Β

ΒΥΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

C

CHARLIE

CHAR LEE

Γ

ΓΑΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

D

DELTA

DELL TAH

Δ

ΔΟΞΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

E

ECHO

ECK OH

E

ΕΡΜΗΣ

ΕΛΕΝΗ

F

FOXTROT

FOKS TROT

Ζ

ΖΕΥΣ

ΖΗΝΟΒΙΑ

G

GOLF

GOLF

Η

ΗΡΩ

ΗΡΑΚΛΗΣ

H

HOTEL

HOH TELL

Θ

ΘΕΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

I

INDIA

IN DEE AH

I

ΙΣΚΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

J

JULIET

JEW LEE ETT

Κ

ΚΕΝΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

K

KILO

KEY LOH

Λ

ΛΑΜΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

L

LIMA

LEE MAH

Μ

ΜΕΛΙ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

M

MIKE

MIKE

Ν

ΝΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

N

NOVEMBER

NO VEM BAH

Ξ

ΞΕΡΞΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

O

OSCAR

OSS CAH

O

ΟΣΜΗ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

P

PAPA

PAH PAH

Π

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Q

QUEBEC

KEH BECK

Ρ

ΡΗΓΑΣ

ΡΩΞΑΝΗ

R

ROMEO

ROW ME OH

Σ

ΣΟΦΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

S

SIERRA

SEE AIR RAH

Τ

ΤΙΓΡΗΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ

T

TANGO

TANG GO

Υ

ΥΜΝΟΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

U

UNIFORM

YOU NEE FORM

Φ

ΦΩΦΩ

ΦΩΤΙΟΣ

V

VICTOR

VIK TAH

Χ

ΧΑΡΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

W

WHISKEY

WISS KEY

Ψ

ΨΥΧΗ

ΨΑΛΤΗΣ

X

X-RAY

ECKS RAY

Ω

ΩΜΕΓΑ

ΩΜΕΓΑ

Y

YANKEE

YANG KEY

Z

ZULU

ZOO LOO

Αναφορά: Προσωπικές ιστοσελίδες Γιώργου Μεταξά