Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Viendo actualmente:Ενεργειακά Θέματα

Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας. Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος) και περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση τριών φαινομενικά αντιτιθέμενων στόχων: της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο και με...

Τα πράσινα κτίρια

Η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα Τα κτίρια αποτελούν ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού και μεγάλο τμήμα της ενεργειακής κατανάλωσης σχετίζεται με αυτά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κτιριακός τομέας καταναλώνει σε ημερήσια βάση πάνω από δεκαεφτά εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, ποσότητα που είναι συγκρίσιμη με τη συνολική παραγωγική ικανότητα των...