Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Βρείτε τον Λέοντα, μετρήστε τη Φωτορύπανση

Μαζί με πολλά άλλα πράγματα που η χρησιμότητά τους ήταν στο παρελθόν προφανής, χάσαμε και τα άστρα και τους αστερισμούς τη νύχτα. Οι υπερφωτισμένες τη νύχτα πόλεις στερούν τη δυνατότητα, με την φωτορύπανση που προκαλούν, να παρατηρήσουμε τον έναστρο ουρανό σε όλο του το μεγαλείο.   Ευτυχώς, όμως, πολλοί άνθρωποι σήμερα, φυσιολάτρες, ερασιτέχνες αστρονόμοι και επιστήμονες, αντιστέκονται στην απόκρυψη του έναστρου...

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα Γενικές απαιτήσεις Η ασφαλής χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ασφάλεια κατά την εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προϋποθέτει: Τη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μόνο από εξειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους για αυτό το σκοπό τεχνικούς (αδειούχους ηλεκτρολόγους). Το σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κατάλληλες,...

Ηλεκτρικά Ατυχήματα

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρικά ατυχήματα στην Ελλάδα Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας. Στη χώρα μας, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο το 1950 ήταν 88 kWh. Σήμερα, η αντίστοιχη κατανάλωση πλησιάζει τις 4000 kWh. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτος ο...

Τα πράσινα κτίρια

Η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα Τα κτίρια αποτελούν ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού και μεγάλο τμήμα της ενεργειακής κατανάλωσης σχετίζεται με αυτά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κτιριακός τομέας καταναλώνει σε ημερήσια βάση πάνω από δεκαεφτά εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, ποσότητα που είναι συγκρίσιμη με τη συνολική παραγωγική ικανότητα των...

Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας. Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος) και περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση τριών φαινομενικά αντιτιθέμενων στόχων: της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο και με...

« Προηγούμενα Άρθρα