Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης > Χ

χιλιόγραμμο, το το χιλιόγραμμο ή το κιλό: βάρος χιλίων γραμμαρίων, βασική μονάδα βάρους του Διεθνούς Συστήματος μονάδων.
χήμη, η [Αρχαιότητα] Πολύ μικρό μέτρο χωρητικότητας για χρήση στην ιατρική πρακτική.
χοίνιξ, η [Αρχαία Ελλάδα] Μέτρο χωρητικότητας, κυρίως σιτηρών και ξηρών καρπών, ίσο με το 1/48 του μεδίμνου. Μία «χοίνιξ σίτου» ήταν το καθημερινό συσσίτιο ενός ανθρώπου.
χους, ο [Ελληνορωμαϊκά χρόνια] Μέρος χωρητικότητας υγρών, περίπου 3,3 λίτρα.