Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης > Γ

γαλλικό μέτρο, το Το γνωστό μέτρο.
γαλόνι, το Μονάδα μέτρησης όγκου και χωρητικότητας υγρών, αλλά και στερεών, στην Αγγλία και στην Αμερική:

αγγλικό αυτοκρατορικό γαλόνι = 4,546092 λίτρα

αμερικάνικο γαλόνι (υγρών) = 4,404884 λίτρα

αμερικάνικο γαλόνι (στερεών) = 3,785411784 λίτρα

γιάρδα, η (στην καθαρεύουσα, παλιότερα: η υάρδα)

Αγγλική μονάδα μήκους ίση με τρία αγγλικά πόδια· ισοδυναμεί με 91,44 εκατοστά του μέτρου.

γομάρι, το | γομαριά, η  το γομάρι ή η γομαριά: Φορτίο ζώου.
γουμενιά, η [ναυτική ορολογία] Μήκος συνήθως 120 οργιών ή 200 περίπου μέτρων.
γράδο, το 1. Ο βαθμός της πυκνότητας ενός υγρού.

2. [ναυτική ορολογία] Η μοίρα γεωγραφικών συντεταγμένων.

γράμμα, το [Ρωμαϊκή εποχή] Το μικρότερο από τα φαρμακευτικά σταθμά που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι· ισοδυναμεί με 1,296 γραμμάρια.
γραμμάριο, το Μονάδα βάρους, υποδιαίρεση του χιλιόγραμμου, το 1/1000 του κιλού.
γραμμή, η Υποδιαίρεση του μέτρου, το χιλιοστό, το χιλιοστόμετρο.