Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα...

Προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα Γενικές απαιτήσεις Η ασφαλής χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ασφάλεια κατά την εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προϋποθέτει: Τη σχεδίαση, κατασκευή και...

Ηλεκτρικά Ατυχήματα...

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρικά ατυχήματα στην Ελλάδα Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας. Στη χώρα μας, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας...

Το ελληνικό μουσείο ηλεκτρισμού...

Πρόκειται για ένα όραμα – έργο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων και συγκεκριμένα δύο παλαίμαχων ηλεκτρολόγων: Των κυρίων Κισσανδράκη Γιώργου και Σκαρή Λευτέρη. Στην...

Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότη...

Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος) και περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση...

Τα πράσινα κτίρια

Η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα Τα κτίρια αποτελούν ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού και μεγάλο τμήμα της ενεργειακής κατανάλωσης...

ενεργειακά θέματαηλεκτρολογικά θέματα